Τοπικά νομίσματα

μετάφραση από http://en.wikipedia.org/wiki/Local_currency

Στις οικονομικές επιστήμες, το τοπικό νόμισμα είναι ένα νόμισμα που δεν εκδίδεται από μία κυβέρνηση και προορίζεται για συναλλαγές σε μια μικρή περιοχή. Το τοπικό νόμισμα μπορεί να ξυπνήσει την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση της τοπικής οικονομίας, ειδικά ανάμεσα σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή ανταλλαγή προϊόντων χέρι με χέρι. Αναφέρονται επίσης και σαν κοινωνικά νομίσματα, και είναι μια μορφή εναλλακτικού ή συμπληρωματικού χρήματος. Μπορούν να έχουν πολλές μορφές, και συχνά συνδέονται με μία συγκεκριμένη οικονομική πρακτική.

Ιστορία

Στη σύγχρονη εποχή, το πιο αναγνωρίσιμο τοπικά νομίσματα ήταν κουπόνια πληρωμής που εξέδωσαν ορισμένες βιομηχανίες για να πληρώσουν τους εργαζόμενους, καθώς και κουπόνια που εκδίδονται από ορισμένες επιχειρήσεις για να ενθαρρύνουν την κατανάλωση. Στο δέκατο ένατο και τις αρχές του εικοστού αιώνα, οι αποτυχία των εθνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης, δημιούργησε οξεία έλλειψη μετρητών. Για να καλύψουν οι επιχειρήσεις αυτήν την έλλειψη, δημιούργησαν τα κουπόνια, σαν νόμισμα έκτακτης ανάγκης. Τα κουπόνια χρησιμοποιούνταν συνήθως με την πρόθεση της εξαγοράς σε εθνικό νόμισμα σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κάποια από αυτά τα κουπόνια όμως, εξελίχθηκε σε νομισματικά συστήματα καθ ‘εαυτά. Η ιδέα της χρησιμοποίησης του free banking για να παραχθεί ένα εναλλακτικό νόμισμα σε επίπεδο κοινότητας, χρονολογείται τουλάχιστον από το 1800 με τις Γερμανικές Πιστωτικές Ενώσεις. Το αρχαιότερο τοπικό νόμισμα σε συνεχή χρήση είναι το WIR στην Ελβετία, και το “Εργατικές Τράπεζες” στην Ιαπωνία.

Τα συμπληρωματικά νομίσματα είναι μια υποκατηγορία του τοπικού νομίσματος, αλλά οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα. Ο όρος «Τοπικό νόμισμα» δεν αναφέρεται σε κάποιο εθνικό νόμισμα, που συμβαίνει να χρησιμοποιείται μόνο σε μια τοπική περιοχή.

Υπερασπιστές του τοπικού νομίσματος, όπως η Jane Jacobs, υποστηρίζουν ότι επιτρέπει σε μια περιοχή που έχει πληγεί από οικονομική κρίση να ανακάμψει δίνοντας στους ανθρώπους που ζουν εκεί ένα μέσο ανταλλαγής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Από μια ευρύτερη σκοπιά, αυτός είναι και ο αρχικός σκοπός όλων των χρημάτων. Τα τοπικά νομίσματα έχουν επίσης την τάση να λειτουργούν σε σχετικά μικρές γεωγραφικές περιοχές και ενθαρρύνουν την ανακύκλωση και τη μείωση της ποσότητας των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη μεταφορά και την κατασκευή εμπορευμάτων. Είναι μέρος της οικονομικής στρατηγικής πολλών οικολογικών ομάδων, όπως το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας.

 

Τα τοπικά νομίσματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και όταν υπάρχει οικονομική κρίση που αφορά το εθνικό νόμισμα. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η οικονομική κρίση του 2002 στην Αργεντινή, στην οποία μικρής ονομαστικής αξίας, άτοκα ομόλογα που εκδίδονται από τις τοπικές κυβερνήσεις στην επαρχία, πήραν γρήγορα κάποια από τα χαρακτηριστικά των τοπικών νομισμάτων με επιτυχία.

Οι αντίπαλοι της ιδέας αυτής ισχυρίζονται ότι τοπικό νόμισμα δημιουργεί ένα εμπόδιο που μπορεί να επηρεάσει τις οικονομίες μεγάλης κλίμακας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμεύσουν, όπως και τα παραδοσιακά εθνικά νομίσματα, ως μέσο φοροδιαφυγής.

Η χρήση των τοπικών νομισμάτων για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών έχει υποστηριχθεί από Ινστιτούτου Instrodi που βρίσκεται στην Ολλανδία.

 

Ιστορικά τοπικά νομίσματα

Το πείραμα Wörgl που διεξήχθη από τον Ιούλιο του 1932 έως τον Νοέμβριοτου 1933 είναι ένα κλασικό παράδειγμα των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των τοπικών νομισμάτων. Το Wörgl, μια μικρή πόλη στην Αυστρία, με 4000 κατοίκους, εισήγαγε ένα τοπικό ομόλογο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Μέχρι το 1932 η ανεργία στην Wörgl είχε αυξηθεί σε 30%. Η τοπική κυβέρνηση είχε συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,3 εκατομμύρια αυστριακών σελινιών (AS) και τα ταμειακά αποθέματα ήταν της τάξης των 40.000 AS. Ο κατασκευαστικός κλάδος και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες είχε έρθει σε στασιμότητα. Με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης, Michael Unterguggenberger, η τοπική κυβέρνηση τύπωσε 32.000 ομόλογα σαν «βεβαιώσεις εργασίας», το οποία έφερε ένα αρνητικό μηνιαίο επιτόκιο 1% και μπορούσε να μετατραπεί σε σελίνια στο 98% της ονομαστικής αξίας. Ένα ισοδύναμο ποσό σε σελίνια κατατέθηκε (με τον τόκο να πηγαίνει υπέρ της κυβέρνησης) στην τοπική τράπεζα για την κάλυψη των πιστοποιητικών σε περίπτωση μαζικής εξαγοράς . Τα πιστοποιητικά άλλαζαν χέρια τόσο γρήγορα , ώστε χρειάστηκε να τεθούν σε κυκλοφορία μόνο 12.000 από τα 32.000. Σύμφωνα με τις αναφορές από τον δήμαρχο και οικονομολόγους που μελέτησαν το πείραμα, το ομόλογο έγινε εύκολα αποδεκτό από τους τοπικούς εμπόρους και τον τοπικό πληθυσμό. Κατάφερε να πραγματοποιήσει 100.000 AS σε δημόσια έργα που αφορούν την κατασκευή και την επισκευή των δρόμων, γεφυρών, δεξαμενές, συστήματα αποχέτευσης, εργοστάσια, και τα κτίρια. Το πιστοποιητικό ήταν επίσης αποδεκτό ως νόμιμο χρήμα για την καταβολή των τοπικών φόρων. Στον ένα χρόνο που το πιστοποιητικό, κυκλοφόρησε 13 φορές πιο γρήγορα από το επίσημο σελίνι και λειτούργησε ως καταλύτης για την τοπική οικονομία. Οι καθυστερήσεις στην συλλογή των τοπικών φόρων μειώθηκαν δραματικά. Τα έσοδα του Δημοσίου αυξήθηκαν από 2.400 ως το 1931 σε 20.400 το 1932. Η ανεργία είχε εξαλειφθεί, ενώ παρέμεινε πολύ υψηλή σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών. Με βάση τη δραματική επιτυχία του πειράματος Wörgl, διάφορες άλλες κοινότητες θέσπισαν παρόμοια ομόλογα.

Παρά τα απτά οφέλη του προγράμματος, συνάντησε έντονη αντίδραση από το Περιφερειακό Σοσιαλιστικό Κόμμα και από την αυστριακή κεντρική τράπεζα, η οποία αντιτάχθηκε στο τοπικό νόμισμα ως παράβαση σχετικά με τις εξουσίες του για το χρήμα. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα ανεστάλη, η ανεργία αυξήθηκε, και η τοπική οικονομία σύντομα εκφυλίστηκε στο επίπεδο των άλλων κοινοτήτων της χώρας.

Άλλα τεκμηριωμένα ιστορικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Το τοπικό νόμισμα της Emperor Norton

  • Το Prosperity Certificate
  • Το Wära (Currency) (Γερμανία, κρίθηκε παράνομο 1931)
  • Το Bia Kut Chum, εκδόθηκε το 2000 από την Ταϊλανδέζικη κοινότητα, μέχρι που αντικαταστάθηκε από ένα ανταλλάξιμο κουπόνι που ονομαζόταν Boon Kut Chum.

Χαρακτηριστικά

Θεωρία

Το τοπικό νόμισμα βασίζεται σε μια τοπική μορφή του μονεταρισμού και μερκαντιλισμού: καθιερώνει ένα εσωτερικό σύνορο στις συναλλαγές, καθώς το τοπικό νόμισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έξω από αυτό, και επιτρέπει στην περιοχή να έχει ένα διαφορετικό (προφανώς χαμηλότερο) επιτόκιο από το εθνικό νόμισμα (στο πείραμα του Wörgl, υπήρχε αρνητικό επιτόκιο). Η κριτική στα τοπικά νομίσματα βασίζεται εν μέρει, στην γενική στάση απέναντι στην μονεταρισμού και μερκαντιλισμού, και εν μέρει σε απόψεις για τη σκοπιμότητα της εφαρμογής εσωτερικών διαφοροποιήσεων στα νόμισμα και το εμπόριο.

Οι υπερασπιστές του τοπικού νομίσματος υποστηρίζουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ολόκληρη χώρα δεν είναι η βέλτιστη νομισματική ζώνη, και ότι οι διάφορες περιοχές θα πρέπει να έχουν διαφορετικά νομίσματα (Για παράδειγμα η Ευρωζώνη στην Ευρώπη).

Πλεονεκτήματα

Το πείραμα Wörgl δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο μερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά και τα σημαντικά οφέλη των τοπικών νομισμάτων.

1. Τα τοπικά νομίσματα τείνουν να κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα από τα εθνικά νομίσματα. Το ίδιο ποσό νομίσματος χρησιμοποιείται στο ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες φορές πράγμα που έχει σαν αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερη συνολικής οικονομική δραστηριότητας. Παράγει μεγαλύτερο όφελος ανά μονάδα. Η υψηλότερη ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι αποτέλεσμα των αρνητικών επιτοκίων που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ξοδεύουν τα χρήματα πιο γρήγορα.

2. Τα τοπικά νομίσματα επιτρέπουν σε μία κοινότητα να αξιοποιεί καλύτερα τους υπάρχοντες παραγωγικούς πόρους της, ιδίως τους ανέργους , πράγμα που έχει καταλυτική επίδραση στην υπόλοιπη τοπική οικονομία. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στην υπόθεση ότι η κοινότητα δεν αξιοποιεί πλήρως το παραγωγικό δυναμικό της, λόγω έλλειψης της τοπικής αγοραστικής δύναμης. Το εναλλακτικό νόμισμα χρησιμοποιείται για την αύξηση της ζήτησης, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων. Όσο η τοπική οικονομία λειτουργεί με μικρότερη από την πλήρη δυναμική της, η εισαγωγή του τοπικού νομίσματος δεν χρειάζεται να είναι πληθωριστική, ακόμη και όταν αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση της συνολικής προσφοράς χρήματος και της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

3. Δεδομένου ότι τα τοπικά νομίσματα γίνονται δεκτά μόνο στο εσωτερικό μιας κοινότητας, η χρήση τους ενθαρρύνει την αγορά της τοπικής παραγωγής και των τοπικά-διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, για κάθε δεδομένο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, περισσότερα από τα όφελος μένει στην τοπική κοινωνία και υπάρχουν λιγότερο διαρροές σε άλλες περιοχές της χώρας ή του κόσμου. Για παράδειγμα, στις κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούνται με τοπικά νομίσματα απασχολείται τοπικό εργατικό δυναμικό και χρησιμοποιούνται ντόπια υλικά όσο είναι δυνατόν.

4. Ορισμένες μορφές συμπληρωματικού νομίσματος μπορεί να προαγάγει την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων σε μια πολύ ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και να συμβάλει στη γεφύρωση των εμποδίων που επιβάλλονται από την απόσταση. Το σύστημα Fureai kippu στην Ιαπωνία πρόσφερε τοπικό νόμισμα ως αντάλλαγμα για την βοήθεια σε ηλικιωμένους. Τα μέλη της οικογένειας που ζουν μακριά από τους γονείς τους μπορούν να κερδίσουν μονάδες με την προσφορά βοήθειας προς τους ηλικιωμένους στην τοπική τους κοινωνία. Οι μονάδες μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν στους γονείς τους και να εξοφληθούν από αυτούς για την παροχή τοπικής βοήθειας. Τα «Airline frequent flyer miles» είναι μια μορφή συμπληρωματικού νομίσματος που προάγει την πίστη των πελατών με αντάλλαγμα δωρεάν ταξίδια. Οι αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν τα περισσότερα από τα κουπόνια σε πτήσεις που δεν είναι σε μέρες αιχμής και όπου κάποιες θέσεις μένουν συνήθως κενές, παρέχοντας έτσι όφελος στους πελάτες με σχετικά χαμηλό κόστος για την αεροπορική εταιρεία.

  1. Ενώ τα περισσότερα από τα νομίσματα αυτά περιορίζονται σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή ή μια χώρα, με την άνθιση του Διαδικτύου τα συμπληρωματικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθεί για την τόνωση των συναλλαγών σε παγκόσμια βάση. Στην Κίνα, τα κέρματα QQ Tencent είναι μια εικονική μορφή νομίσματος σε ευρεία κυκλοφορία. Τα κέρματα QQ μπορούν να αγοραστούν και να χρησιμοποιηθούν για την αγορά εικονικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ringtones και on-line χρόνο σε βιντεοπαιχνίδια. Μπορούν επίσης να αποκτηθούν με ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών από το Internet σε τιμές περίπου διπλάσιες της τιμής του επίσημου νομίσματος. Μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργείται επιπλέον χρήμα . Αν και το εικονικό αυτό νόμισμα δεν είναι «τοπικό», με την παραδοσιακή έννοια, καλύπτει όμως τις ειδικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης εικονικής κοινότητας. Μόλις τεθούν σε κυκλοφορία, προστίθενται στην συνολική πραγματική αγοραστική δύναμη του on-line πληθυσμού, όπως στην περίπτωση των τοπικών νομισμάτων. Η κινεζική κυβέρνηση άρχισε να φορολογεί τα εικονικά κέρματα καθώς είχαν αρχίσει να ανταλλάσσονται με πραγματικό σκληρό νόμισμα.Η κοινωνία χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό μέρος των πόρων και των δυνατοτήτων της. Σχεδόν ο καθένας χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος από τις γνώσεις, και τις δεξιότητες του. Τα συμπληρωματικά νομίσματα είναι ένας δημιουργικός τρόπος για να ενισχυθεί αυτό το αναξιοποίητο κοινωνικό δυναμικό.

Οι δυσκολίες και τις επικρίσεις

Το κίνημα των τοπικών νομισμάτων στην Αγγλία έχει κατακριθεί για αποτυχία στην αντιμετώπισης των αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού και ιδιαίτερα τις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν επικριθεί ευρέως υπό το πρίσμα της περιορισμένη επιτυχίας στην τόνωση της κατανάλωση για τις τοπικές οικονομίες και ως ρεαλιστική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα επιτυχημένα τοπικά νομίσματα, όπως το πείραμα Wörgl αντιμετωπίστηκαν εχθρικά από την Κεντρική Κυβέρνηση, καθώς μειώνουν τον γραφειοκρατικό έλεγχο κάτω από ένα σημαντικό μέσο εξουσίας.

Σύγχρονα τοπικά νομίσματα

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια τεράστια αύξηση στη χρήση των τοπικών νομισμάτων. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.500 διαφορετικά συστήματα τοπικών νομισμάτων που λειτουργούν σε χώρες από όλο τον κόσμο.

Από το 2002 υπήρξε μια έξαρση στον πειραματισμό με τοπικά νομίσματα και ιδιαίτερα αυτά των κουπονιών που είναι ανταλλάξιμα με το εθνικό νόμισμα. Τα εν λόγω νομίσματα έχουν ως στόχο να αυξήσουν την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας με την ενθάρρυνση της επανατοπικοποίησης της αγοράς τροφίμων. Η ώθηση για την αλλαγή αυτή προέκυψε από ένα φάσμα κοινοτικών πρωτοβουλιών και κοινωνικών κινημάτων. Το κίνημα Transition Towns από την Αγγλία έχει χρησιμοποιήσει τοπικά νομίσματα για την επιστροφή στις τοπικές αγορές έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση από τη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και την κλιματική αλλαγή. Άλλες κινήσεις περιλαμβάνουν κινήσεις εναντίον των πρακτικών των μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, ένα από τα πιο γνωστά συστήματα είναι το LETS (Local Exchange Trading System ), ένα δίκτυο ανταλλαγών που διαθέτει το δικό του εσωτερικό νόμισμα. Αρχικά ξεκίνησε στο Βανκούβερ του Καναδά, ενώ σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 30 συστήματα LETS που λειτουργούν στον Καναδά ενώ υπάρχουν πάνω από 400 παρόμοια συστήματα στην Αγγλία, Αυστραλία, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία και Ελβετία έχουν. Μερικά από τα πιο πετυχημένα συστήματα στις ΗΠΑ είναι το Χρονοδολάριο (Time dollars), το Ithaca Hours, και το PEN.

 

 

1 Response to Τοπικά νομίσματα

  1. Παράθεμα: Το πείραμα του Wörgl |

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s